บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : พิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ รับส่วนลด 60% เมื่อเข้าพักที่ Vic3 Bangkok Hotelพิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ รับส่วนลด 60% เมื่อเข้าพักที่ Vic3 Bangkok Hotel

พิเศษสูดๆ ลูกค้านครชัยแอร์ รับส่วนลด 60 %

เมื่อสำรองห้องพักในราคาปกติที่ Vic3 Bangkok (เขตพญาไท)
เฉพาะการจองผ่านเว็บไซต์ www.vic3bangkok.com เท่านั้น

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการใช้Pomo code ส่วนลด 60 %
1. Promo Code ส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะการสำรองห้องพักใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.vic3bangkok.com เท่านั้น
2. Promo Code นี้ สามารถใช้สำรองห้องพักได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. โรงแรม Vic3 Bangkok Hotel ขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้รหัส Promo Code นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. โรงแรม Vic3 Bangkok Hotel ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดการเข้าพักโรงแรม Vic3 Bangkok
ติดต่อ โทร.02 618 9888 หรือ
Email: reservations@vic3bangkok.com

#นครชัยแอร์ #สิทธิพิเศษลูกค้านครชัยแอร์ #โรงแรมVic3Bangkok#ติดBTSสนามเป้า