บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : พิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ รับส่วนลด 30% เมื่อซื้อบัตรเข้าชม ซีไลฟ์ หรือ มาดามทุสโซพิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ รับส่วนลด 30% เมื่อซื้อบัตรเข้าชม ซีไลฟ์ หรือ มาดามทุสโซ

สิทธิพิเศษ!! ลูกค้า "นครชัยแอร์" ต้อนรับปีใหม่
รับส่วนลด 30% เมื่อซื้อบัตรเข้าชม ซีไลฟ์ หรือ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ เริ่มวันนี้ - 30 มิ.ย. 62

#เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. ตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ หรือสลิป 7-11 หรือ สลิป Big C ที่เดินทางมาแล้วไม่เกิน 30 วัน (นับถึงวันที่มาซื้อบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว)

2. แสดงตั๋วโดยสารของนครชัยแอร์ หรือสลิป 7-11 หรือ สลิป Big C เพื่อรับส่วนลด 30% เมื่อซื้อบัตรเข้าชม ซีไลฟ์ หรือ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ (สำหรับการซื้อบัตรเข้าชมที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น)

3. ตั๋วโดยสาร หรือสลิป 7-11 หรือ สลิป Big C 1 ใบ ใช้สิทธิ์้เพียง 1 ครั้ง (จำกัดตั๋ว 1 ใบ ใช้เป็นส่วนลดได้ 4 ท่าน)

4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า