บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์มอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 51

นครชัยแอร์มอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 51

วัันนี้ (12 ก.พ. 62) ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถปลอดภัยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 51 ของ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จำนวน 355 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,655,000 บาท โดยมีพนักงานขับรถปลอดอุบัติเหตุ 2-9 ครั้งติดต่อกัน จำนวน 73 คน