บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เทศกาลสงกรานต์ 2562 รถนครชัยแอร์ไม่เข้าหมอชิต

เทศกาลสงกรานต์ 2562 รถนครชัยแอร์ไม่เข้าหมอชิต

เรียนประชาสัมพันธ์การเดินรถ เทศกาลสงกรานต์ 2562 รถนครชัยแอร์ไม่เข้าหมอชิต เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดช่วงเทศกาล

* ช่วงที่ 1 *

ตั้งแต่วันที่ 8 - 13 เมษายน 2562 รถนครชัยแอร์ ทุกเที่ยวจะไม่เข้ารับและส่ง ที่หมอชิต (สามารถขึ้น-ลงรถ ได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถ.กำแพงเพชร 2)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการขึ้นรถที่รังสิต (ระหว่างวันที่ 10 - 12 เม.ย. 62)
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (จอดส่งที่ดอยติ)
21.05 น.
กรุงเทพฯ - ขอนแก่น
09.05 น. , 12.05 น. , 15.05 น. , 19.05 น. และ 20.05 น.
กรุงเทพฯ - สุรินทร์
20.45 น.
กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์
21.05 น.
กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
20.35 น. และ 21.15 น.

* ช่วงที่ 2 *
ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 เมษายน 2562
(รถขาออกจากกรุงเทพฯ) เข้ารับผู้โดยสารที่หมอชิต
(รถขาเข้ากรุงเทพฯ) ไม่เข้าหมอชิต ลูกค้าลงรถได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ถ.กำแพงเพชร 2

--------------------
หมายเหตุ
1. ผู้โดยสารสามารถขึ้น-ลง รถได้ที่ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ตั้งอยู่ ริมถนนกำแพงเพชร 2)
2. กรณีขึ้นรถที่ นครชัยแอร์ รังสิต นอกเหนือจากวันที่ประกาศ สามารถขึ้นได้ตามปกติ
3. ประกาศนี้เฉพาะการขึ้น-ลง รถที่หมอชิต (กรุงเทพฯ) เท่านั้น การขึ้นรถที่ สาขาต่างจังหวัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ