บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ สานต่อโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 10”

นครชัยแอร์ สานต่อโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 10”

นครชัยแอร์ สานต่อโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 10” มุ่งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำใจ เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2562
     
วันนี้ (27 มีนาคม 2562) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 10” นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนในการเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์หญิงชรายากไร้ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครนายก


นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ได้ดำเนินธุรกิจเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัยมากว่า 32 ปี บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานเป็นผู้มีจิตสาธารณะทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต จึงได้จัดตั้งโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีและมีคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุในครอบครัวและสังคมไทยมากขึ้น ทั้งนี้ มีสถิติผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชรากันมากขึ้น เนื่องจากอาจประสบปัญหาขาดคนดูแล ซึ่งผู้สูงวัยดังกล่าวต้องการความรักความอบอุ่น รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางด้านสังคม จิตใจ และร่างกาย นครชัยแอร์จึงได้นำบุคลากรทั้งพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนรถ เดินทางไปมอบสิ่งของและสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์หญิงชรายากไร้ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครนายก เพื่อเติมเต็มความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงวัย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะได้รับความทรงจำดีๆ ในฐานะที่เป็นผู้ให้ และส่งต่อความรู้สึกดีนั้นไปยังเพื่อนร่วมงาน ผู้โดยสาร รวมทั้งหันมาให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดทำโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม” อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดจัดปีละ 4 ครั้ง


นางเครือวัลย์กล่าวต่อว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมจิตใจพนักงานให้รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ และนึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งหวังให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างเข้มแข็งด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นครชัยแอร์จะยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสอีกทางหนึ่ง นางเครือวัลย์กล่าวในที่สุด