บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ข่าวสารอัพเดท บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด|ซื้อตั๋วรถทัวร์-ส่งพัสดุด่วน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทาง | Nakhonchai Air Company Limited | Buy Bus Tickets - Express Parcel Delivery Travel expert
 

ข่าวสารอัพเดท

นครชัยแอร์ สนองนโยบายรัฐตามมาตรการผ่อนคลาย รถโดยสารสาธารณะสามารถจัดที่นั่งได้เต็ม 100% บนรถโดยสาร โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างที่นั่ง พร้อมเปิดบริการให้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 30 วัน ทุกเส้นทาง ทุกช่องทาง ตั้งแต่ 13 ส.ค. 63  เป็นต้นไป

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมกา

อ่านเพิ่มเติม »

นครชัยแอร์เข้าร่วม “โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำนมแม่ฟรีไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ทุกเส้นทาง ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึง 12 สิงหาคม  2564
เงื่อนไขการส่งน้ำนมแม่ฟรีกับรถโดยสารนครชัยแอร์

อ่านเพิ่มเติม »

นครชัยแอร์ สนับสนุน กรมอนามัย ร่วม “โครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ให้บริการขนส่งน้ำนมแม่ ฟรี กับรถโดยสารนครชัยแอร์ ทุกเส้นทาง เริ่ม 12 สิงหาคม 2563 ถึง 12 สิงหาคม 2564

วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุง

อ่านเพิ่มเติม »

นครชัยแอร์ ส่งพัสดุด่วน 1 วัน ส่งของไปต่างจังหวัดวันเดียวถึง

จุดเด่น

นครชัยแอร์ เดินรถตามปกติ ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง ภายใต้มาตรการคุมเข้มความปลอดภัย
(ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง)


#เดินทางกับนครชัยแอร์

อ่านเพิ่มเติม »

วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. นางอรศรี ผลถาวร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบสื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดให้บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้บริหาร บริษ

อ่านเพิ่มเติม »