บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยผสมดินญี่ปุ่น

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยผสมดินญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมา: ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยผสมดินญี่ปุ่น ร้าน StarFlorist

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยผสมดินญี่ปุ่น เป็นงานเลียนแบบดอกไม้ในธรรมชาติให้เหมือนจริงมากที่สุด ซึ่งร้าน StarFlorist ได้สร้างสรรค์กล้วยไม้นานาพรรณ ไม้ประดับ ไม้มงคล ต้นไม้มงคล ดอกบัวตูม บัวบาน ดอกบัวพับ บูชาพระ และดอกไม้อีกมากมาย 

ขั้นตอนการทำดอกไม้

1. เตรียมอุปกรณ์ประดิษฐ์ ดิน และสีผสมอาหาร
2. นำดินประดิษฐ์มาผสมสีให้เป็นสีอ่อนตามสีพื้นของดอกไม้ ดอกกล้วยไม้ชนิดนั้นๆ
3. เมื่อได้สีที่ต้องการแล้วก็มาทำดอกไม้ที่เราต้องการ
4. เตรียมพิมพ์ตัดตามแบบ และทำดอกไม้ที่เราต้องการ
5. เมื่อได้รูปตามที่ต้องการแล้ว นำมาเพ้นท์สีด้วยสีน้ำมัน
6. ทำก้านดอก ก้านช่อ ทำใบประกอบต้นให้สมบูรณ์
7. จัดกระถางให้สวยงามตามความเหมาะสม

สนใจสินค้าติดต่อ
ร้าน Starflorists OTOP 3 ดาว กรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการ: คุณนภาพร ศิริปี
เบอร์โทรศัพท์: 063 239 - 2336 , 098 742 - 8253