บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : โปรโมชั่นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้านครชัยแอร์