บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว Tourist

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ) ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดแพ็คเกจท่องเที่ยว 2 เส้นทาง

1. เส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. สัมผัส "สมบัติเมืองกรุง" ท่องเที่ยวกรุงเทพฯรูปบบ UNSEEN Bangkok 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/02813