การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ) ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดแพ็คเกจท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ) ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดแพ็คเกจท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ) ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดแพ็คเกจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ) ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดแพ็คเกจท่องเที่ยว เส้นทาง "สมบัติเมืองกรุง"

โปรแกรมการเดินทาง

07.30 น.         
พบกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณหน้า สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถ.กำแพงเพชร 2ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.         
ออกเดินทางโดยรถเช่าเหมานครชัยแอร์ 16 ที่นั่ง (มินิบัส) มุ่งหน้าสู่ วัดอรุณราชวราราม พร้อมฟังเกร็ดเรื่องราวความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถานที่สาคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดเส้นทางโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

9.00 น.          
ชมสถาปัตย์วัดอรุณฯ หนึ่งในพระอารามหลวงสำคัญที่สุดในประเทศ วัดโบราณใน แผ่นดินอยุธยาและมีความสำคัญเป็นวัดในพระราชวังสมัยกรุงธนบุรี ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตมาก่อน นำท่านชม พระวิหารน้อย ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ “หลวงพ่อรุ่งมงคล” และสถานที่ประดิษฐานป้ายดวงพระวิญญาณ ของพระเจ้ากรุงธนบุรี ชมพระปรางค์วัดอรุณฯ พระมหาธาตุคู่พระนคร งานสรรสร้างในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 2 อันเป็นคติจำลองจักรวาลมาไว้ตรงข้ามกับพระนคร และถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์อีกด้วย นำท่านไปตามหา 
“พระแจ้ง” พระพุทธรูปที่มีพระนามพ้องกับวัดแห่งนี้ และสุดยอดงานฝีมือที่ถ่ายทอดมาเป็นพระพุทธรูปอันงดงามฝีพระหัตถ์ปั้นพระพักตร์ในรัชกาลที่ 2 ซึ่งมีพระนามว่า“พระพุทธมิศรราชโลกธาตุดิลก”และร่วมถ่ายรูปกับยักษ์คู่แรกของกรุงรัตนโกสินทร์

10.00 น.         
ลงเรือจากท่าน้ำวัดอรุณ ล่องเรือชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 30 นาที จากนั้นไปขึ้นท่าเรือวัดกัลยาณมิตร

 

10.30 น.         
Walking tour ย่านชุมชนสุดคลาสสิคที่ชุมชนกะดีจีนหรือกุฎีจีน ชมวัดกัลยาณมิตร สักการะพระใหญ่ซำปอกงและขอพรภายในระฆังใหญ่ให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตการค้าการขายร่ำรวย หลังจากนั่นเดินเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เยี่ยมชมชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ชมศาลเจ้าเกียนอันเกง ต่อด้วยชมวัดซางตาครูซ ก่อนจะไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนและชิมขนมอร่อยๆนั่นก็คือ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน”

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

 

13.00 น.         
เดินต่ออีกนิดไปยัง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชมเจดีย์ที่ ได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2556 จากยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีเขามอที่สวยงามเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนโดยรอบซึ่งจะนิยมมาให้อาหารเต่าจึงได้ถูกขนานนามว่า “เขาเต่า” อีกชื่อหนึ่งด้วย

15.00 น.         
อิ่มอร่อยในโซน Sook Siam ในห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม (ICONSIAM) แลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกที่หนึ่ง ของกรุงเทพฯ ย่านฝั่งธนบุรี ที่สร้างปรากฏการณ์ให้ทุกคนได้ร่วมรับรู้และสัมผัสความอลังการในการออกแบบ ที่สอดผสานเข้ากับความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

 

17.30 น.         
ชมบรรยากาศสีสันของเมืองกรุง @เยาวราช ถนนที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเต็มไปด้วยอาหารเจ้าดังเจ้าอร่อยหลายร้านที่คงความยาวนานมาหลายสิบปี เชิญเลือกชิมและสัมผัสบรรยากาศพร้อมรับประทานอาหาร Street Food ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

20.00 น.         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นำชมโดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม และทีมงาน

สนใจซื้อทริปท่องเที่ยว
แผนกรถเช่าเหมาและทริปท่องเที่ยว บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
โทร. 092 415-5335
Line : @ncatour

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/02813